طنز

اسب دوانی در آپارتمان

اسب‌دوانی در آپارتمان

قدیم‌ترها که خانه‌ها بزرگ و حیاط دار بودند، آدم هر غلطی که دل خودش و خانواده‌اش می‌خواست در خانه‌اش انجام می‌داد و درنهایت هم با جمله «چاردیواری، اختیاری» درب حیاط را محکم می‌کوبیدیم. اگر هم همسایه‌ای خیلی اذیت می‌کرد با بستن درب و پنجره‌ها، صورت‌مسئله کاملاً پاک می‌شد؛ اما امروزه در زندگی آپارتمانی، مشکلات بسیار زیادی وجود دارد که فقط با گفتن چاردیواری اختیاری حل نمی‌شود. با ما همراه باشید تا برخی از نکات آپارتمان‌نشینی را باهم مرور کنیم:

 

آواز بخوانید

...

فلکه گاز یک نفر

تاکسی پیکان قدیمی

فلکه گاز یک نفر

استفاده از تاکسی هم مثل همه‌چیز آداب و قوانینی دارد که رعایت آن‌ها می‌تواند سفرتان را امن‌تر و راحت‌تر کند. این قوانین را شاید جایی خوانده یا شنیده باشید؛ اما یکسری قوانین نانوشته هم وجود دارد که اگر آن‌ها را بدانید، هم حرص‌وجوش کمتری می‌خورید و هم پوستتان چروک نمی‌شود. با ما همراه باشید تا برخی از این نکات مهم آموزشی را باهم مرور کنیم:

پنبه فرو کنید 

...