طنز، بی قانون، روزنامه قانون

عوارض مغازه عباس آقا در لايحه بودجه

 

بی قانون/ عوارض مغازه عباس آقا در لايحه بودجه

با خبر شدیم که دولت در بودجه سال 97 برخی از تصمیماتی که اتخاذ کرده حتی در كشورهاي توسعه‌يافته هم گرفته نشده است.

قانون- مرتضی کاظمی